להשכרת מכולותהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  טופס אישור אכלוס

  טופס אישור אכלוס הוא טופס שגם ידוע בשמו טופס 4. מדובר בטופס חשוב ורק כאשר מתקבל הטופס הרי שניתן לחבר את המבנה לתשתיות קבועות, והדבר מהווה אישור לכך שלא נשקפת סכנה לדיירים ומי שישתמש בנכס. על מנת לקבל את הטופס יש להגיש בקשה לעירייה או לרשות המקומית, כאשר יש לצרף לבקש מסמכים ואישורים המעידים על עמידה ברשימת התנאים בהם יש לעמוד על מנת לקבל אישור אכלוס.

  התנאים לקבלה – טופס אישור אכלוס

  ישנה רשימה מכובדת של תנאים בהם יש לעמוד על מנת לקבל טופס 4, כאשר מגישים לוועדה את הבקשה לקבלת טופס 4 בצירוף של כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים. יש לצרף לבקשה אישור אדריכל מוסמך ומודד מוסמך ביחס להתאמה בין הבנייה בשטח לבין התכנון וההיתרים. יש לצרף גם אישור של פינוי מבנים זמניים מאתר הבנייה, אישור על כך שהמבנה אכן ראוי למגורים, אישור אטימות ועוד. אחד התנאים הנוספים בהם יש לעמוד הוא אישור על פינוי פסולת בניין לאתר הטמנה מורשה או לאתר  טיפול בפסולת בניין. ללא הצגתו של אישור כזה, כולל הצהרה על נפח כמויות פינוי הפסולת והצגת קבלות ואישורים אל מול אתר הטמנת הפסולת – לא יינתן טופס 4. חשוב לפנות את הפסולת אל אתר הטמנה מורשה ולא באמצעות קבלן פינוי פסולת. המשרד להגנת הסביבה מפרסם רשימה של אתרי הטמנת פסולת מורשים ואתר טיפול בפסולת, ורק אליהם ניתן לפנות את הפסולת.

  לצורך קבלתו של טופס אישור אכלוס ישנם תנאים נוספים כמו למשל אישור ממכבי אש שהמבנה אכן עומד בתקני אש.

  אישור אכלוס – חשוב לדעת

  את הטופס מספקת הועדה המקומית לתכנון ובנייה, כאשר חשוב להדגיש שזהו אינו אישור סופי לאכלוס – שניתן על ידי טופס 5. אך משום שנדרש בכל מקרה לקבל טופס 4, הרי שהוא טופס חשוב ונפוץ. אסור לאכלס מבנה ללא קבלת טופס 4 והדבר ממש מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. קבלתו של טופס אישור אכלוס עשויה לארוך כמה שבועות עד כמה חודשים, תלוי במורכבות של הפרויקט ובגורמים נוספים.

   

  טופס 4 בניה

  טופס 4 הוא טופס שמהווה את אחד השלבים והאישורים הסופיים בכניסה לבית חדש. כאשר מסתיים תהליך הבניה מי שמחזיק בהיתר הבניה מגיש לרשות המקומית אישורי וטפסים – במטרה לקבל את הטופס.

  מי מגיש טופס 4 בניה

  טופס 4 בניה הוא טופס שעם הגשת האישורים והטפסים צורך קבלתו, מתחיל במקביל גם תהליך של בדיקת המבנה שנבנה, על מנת לחבר אותו לתשתיות כמו חשמל ומים. כאשר מדובר על פרויקט בניה הרי שמי שמגיש את הנלווים לקבלת הטופס הוא הקבלן, המהנדס, האדריכל ואנשי מקצוע נוספים. אם מדובר על בניה של בית פרטי הרי שבעל הקרקע מבצע זאת. חשוב לציין שכדי להימנע מעיכובים בתהליך הבניה, הרי שכאשר מדובר על בניין דירות או כל פרויקט בניה אחר יזמי הרי שרוכשי הדירות כן עוקבים מקרוב אחרי תהליך הבניה.

  אישור אכלוס טופס 4 – התנאים

  על מנת להגיש בקשה לטופס 4 בניה הרי שיש לעמוד ברשימה ארוכה של תנאים. כמובן שאם לא מגישים הכל כנדרש, או שדרושות השלמות – הרי שצפויים עיכובים, מי שיכול לדחות את אכלוס הדירות בפועל וחיבור לתשתיות למשל. חלק מהתנאים והאישורים שיש להציג על מנת להגיש בקשה עבור טופס 4 בניה הם בדיקה של התאמת המבנה כפי שנבנה בפועל אל מול היתרי הבניה, כמו גם תנאי נוסף למשל והוא הצגת אישור מהנדס בהתייחס לכך שהמבנה ראוי למגורים ובוצעו בו עבודות חיזוק כנדרש לפי חוק. תנאי נוסף הוא בדיקת תקינות של השלד ואישור האדריכל שהמבנה תואם להיבטים אדריכליים.

  פינוי פסולת בניין – טופס 4 אישור אכלוס

  טופס 4 בניה יינתן רק אם הוגשו כל האישורים וישנה עמידה בכל התנאים כנדרש. אחד מהתנאים הוא גם ביחס לפינוי של פסולת בניין מאתר הבניה, והצגת אישור התקשרות אל מול אתר הטמנת פסולת או אל מול אתר מורשה לסילוק פסולת, כולל קבלות ואישורים והצהרה של נפח הפסולת שסולקה שתואמת את תחשיב הפסולת בפועל ואת הכמות שהגיעה אל אתר ההטמנה.

  חשוב לציין שקבלתו של טופס 4 בניה תלויה גם בגורמים חיצוניים, כך למשל ישנם מקרים שבהם קבלת הטופס מותנית בפיתוח פארק.

   

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

   קידום אתרים מקצועי קידום אתרים מקצועי